Strona główna
wtorek, 14 lipca 2020 r.
Imieniny: Kamil, Kamila

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców

1. Zwolnienia podatkowe w ramach pomocy regionalnej
     uchwała numer: XLVI/165/08 z dnia: 22 grudnia 2008r.

 W celu wspierania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Skierniewice uchwalony został przez Radę Miasta program pomocowy dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych przez Miasto Skierniewice w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy. Uchwała ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Warunkiem do skorzystania przez przedsiębiorcę z pomocy regionalnej jest dokonanie nowej inwestycji ( z wyłączeniem tzw. dużych inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln Euro), pod warunkiem utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy.

Wymogiem niezbędnym nabycia prawa do pomocy jest dokonanie przez przedsiębiorcę, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia Prezydentowi Miasta Skierniewice zamiaru skorzystania z pomocy.

Wielkość pomocy regionalnej w przeciwieństwie do pomocy de minimis, nie jest ograniczona kwotowo, lecz zależy każdorazowo od kosztów utworzenia nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji. Co oznacza, że im wyższe będą koszty poniesione, tym większa będzie pomoc regionalna na jaką może liczyć przedsiębiorca. Intensywność udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50%, jednakże mali przedsiębiorcy mogą dodatkowo uzyskać podwyższenie o 20 punktów procentowych, zaś średni przedsiębiorcy o 10 punktów procentowych ( wzrost ten nie dotyczy jednak  przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu).

Ze zwolnień obiętych ww. uchwałą wykluczono m.in. obiekty przeznaczone na prowadzenie działalności handlowej na powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 - bowiem jest to sfera dobrze rozwijająca się w Skierniewicach, nie wymagająca wsparcia ze strony Miasta.

 
2. Zwolnienia podatkowe w ramach pomocy de minimis
uchwała numer: LXVIII/49/10 z dnia: 28 maja 2010r. wraz z załącznikiem do Uchwały

Rada Miasta Skierniewice w dniu 28 maja 2010 r. przyjęła uchwałę  nr LXVIII/49/10 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Skierniewice. Uchwała wchodzi w życie z dniem 04.09.2010 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wpisuje się w samorządową inicjatywę pobudzenia przedsiębiorczości na terenie Miasta i wsparcia przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Stanowi ona uzupełnienie innych form pomocy przedsiębiorcom, jakie można uzyskać z Urzędu Miasta.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które będą wykorzystywane do prowadzenia tej działalności i utworzenia w nich nowych miejsc pracy.

O zwolnienie mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorcy, którzy utworzą co najmniej 3 miejsca pracy, przy czym okres zwolnienia uzależniony jest od ilości utworzonych nowych miejsc pracy w sposób następujący:

  • w przypadku utworzenia przez przedsiębiorcę co najmniej 3 nowych miejsc pracy, zwolnienie będzie przysługiwało na okres 1 roku podatkowego;
     
  • w przypadku utworzenia przez przedsiębiorcę co najmniej 10 nowych miejsc pracy, zwolnienie będzie przysługiwało na okres 2 lat podatkowych.

Uchwała precyzuje przesłanki, których łączne spełnienie decyduje o przyznaniu pomocy  oraz przesłanki utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Urząd Miasta Skierniewice informuje, że korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców informujemy, że treść uchwały nr LXVIII/49/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Skierniewice oraz Załącznik do uchwały de minimis - Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Skierniewice, są również dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Skierniewice w zakładce Uchwały Rady Miasta - Rok 2010.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Lipiec 2020 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 4

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe